Úvod do marmové terapie – ONLINE záznam

Všechny informace o kurzech marmové terapie a aktuální termíny naleznete
na webu marmovaterapie.cz.