Gurutej, přední učitelka kundaliní jógy, v Praze (v roce 2021)

Nabídka platila do 2. 11. 2020.

Prožitkové semináře kundaliní jógy

Semináře zahrnují teorii i praxi (fyzické cvičení, práci s dechem, meditaci).
Předchozí zkušenosti s kundaliní jógou nejsou nutné.

Všechny akce proběhnou v Praze v roce 2021
(termín oznámíme, jakmile to bude vzhledem ke globální situaci možné)

Chcete ke své účasti
získat e-knihu od Gurutej
ZDARMA?

Přihlaste se již nyní!

  • Na začátku akce, na kterou se přihlásíte, vám jako dárek zdarma přibalíme e-knihu Objevte svou esenci přímo z pera Gurutej Khalsa. Nejedná se o žádný vzorek, nýbrž o celou knihu v českém překladu v hodnotě 690,- Kč!
  • Zajistíte si s jistotou místo na této jedinečné události.
  • Zaplatíte výrazně nižší cenu.
  • Nic neriskujete! Pokud se nově vyhlášeného termínu nebudete moci zúčastnit, uhrazené kurzovné vám vrátíme.

Setkání s Gurutej

ZDARMA
v podvečerních hodinách

Podrobnosti zde

Master class (speciální lekce)

Měsíční centra
(celodenní seminář kundaliní jógy)

Jako ženy se začínáme rozpomínat, že menstruační cyklus je mnohem více než několik nepříjemných dnů krvácení. Skýtá nám skutečnou moc, intimní vztah sama se sebou.

Podrobnosti zde

Objevte svou esenci
(celodenní seminář kundaliní jógy)

Někdy se zasekneme na místě – buď vůbec nevíme, jakým směrem se v životě ubírat, nebo nevíme, jak udělat další krok. Jak jednat pravdivě a opravdově vůči sobě i druhým.

Podrobnosti zde

Neváhejte s přihlášením!
Gurutej byla v Praze naposledy před devíti lety,
její přítomnost u nás je tudíž velmi vzácná.

Pokud se v roce 2021 vzhledem ke globální situaci program nebude moci uskutečnit, kurzovné vám vrátíme.

U příležitosti návštěvy Gurutej v Praze připravujeme
překlad jejích knih do češtiny.

V roce 2021 plánujeme vydat e-booky

Měsíční centra: Měsíc nás kolébá
Objevte svou esenci: S novou silou do života

Napište si o slevu na e-booky Gurutej v češtině.

Vašich osobních údajů si ceníme jako vlastních (zásady GDPR).

Chcete získat e-knihu od Gurutej
ZDARMA?

Přihlaste se již nyní!

  • Na začátku akce, na kterou se přihlásíte, vám jako dárek zdarma přibalíme e-knihu Objevte svou esenci přímo z pera Gurutej Khalsa. Nejedná se o žádný vzorek, nýbrž o celou knihu v českém překladu v hodnotě 690,- Kč!
  • Zajistíte si s jistotou místo na této jedinečné události.
  • Zaplatíte výrazně nižší cenu.
  • Nic neriskujete! Pokud se nově vyhlášeného termínu nebudete moci zúčastnit, uhrazené kurzovné vám vrátíme.

Vaše dotazy: